Turniej Tenisa dla Amatorów 2017
WYNIKI :
KOBIETY :
I m-ce - Ewa Burzmińska
II m-ce - Małgorzata Grabas
III m-ce - Agnieszka Rakowska
JUNIORZY :
I m-ce - Maciej Rzepiak
II m-ce - Kacper Pytlowany
III m-ce - Konrad Narewski
SENIORZY :
I m-ce - Mirosław Samujło
II m-ce - Ryszard Tasior
III m-ce - Łukasz Tasior


2016

WYNIKI I FOTO-GALERIA

WYNIKI i FOTO-GALERIA